تبلیغات
از نسل سلمان - مطالب اردیبهشت 1394
ساخت کد موزیک آنلاین
 
مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید
 
   
شما افسران جوان جنگ نرم هستید؛و عرصه جنگ نرم،بصیرتی عمارگونه و استقامتی مالک اشتر وار میطلبد؛با تمام وجود خود را برای این عرصه آماده کنید.»امام خامنه ای«